Wij vinden het vervelend voor u dat u iets hebt moeten ervaren waar u nu een klacht over wenst in te dienen. Om te voorkomen dat deze klachtwaardige situatie zich opnieuw voordoet vernemen wij graag uw verhaal. U kunt hiervoor gebruik maken van onze klachtenprocedure. Wij streven ernaar om uw klacht tijdig af te handelen. Als er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat wij dat niet kunnen doen, stellen wij u daarvan op de hoogte.