BUDGETCOACHING

Het doel van budget coaching is financiële zelfredzaamheid. Hiermee bedoelen we dat het voor u op termijn mogelijk moet zijn om met de juiste begeleiding zelfstandig uw financiële zaken op orde te krijgen en te behouden.

Hieronder als voorbeeld een aantal vragen die tijdens de gesprekken aan bod komen:

  • uw huidige inkomsten en uitgaven
  • zijn er toeslagen aangevraagd en worden deze ontvangen?
  • zijn sommige kosten noodzakelijk of kunnen deze verminderd worden of opgeheven?
  • bestaat er een mogelijkheid tot meer inkomsten?
  • wat heeft u zelf al gedaan?

Wij gaan u helpen om inzicht te krijgen in alle inkomsten en de uitgaven die hier tegenover staan. Er moet een goede balans zijn en er moet ook een mogelijkheid zijn om te sparen voor onvoorziene kosten. Dit gaan we samen doen. Bel ons eens om te bekijken wat er voor u mogelijk is.